Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bjursjön, 664012 143936 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-06-02 Stoppdatum 2016-06-02
Mängd (ton): 7,00 Kostnad totalt: 5962
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: