Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bergatjärn, 661642 142357 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-06-02 Stoppdatum 2016-06-02
Mängd (ton): 10,00 Kostnad totalt: 8517
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: