Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Sångaren, 663999 147620 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-06-08 Stoppdatum 2016-06-08
Mängd (ton): 28,20 Kostnad totalt: 24080
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: