Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lilla Korslången, 664063 146710 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-06-08 Stoppdatum 2016-06-08
Mängd (ton): 14,00 Kostnad totalt: 11955
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: