Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Gränsjön, 662474 145600 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-06-03 Stoppdatum 2016-06-03
Mängd (ton): 18,00 Kostnad totalt: 15370
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: