Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Rösimmen, 658500 143982 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-06-06 Stoppdatum 2016-06-06
Mängd (ton): 85,59 Kostnad totalt: 72674
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: