Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Rammsjön, 659260 145573 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-05-30 Stoppdatum 2016-05-30
Mängd (ton): 20,01 Kostnad totalt: 17100
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: