Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bergtjärn, 657132 143032 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-05-19 Stoppdatum 2016-05-19
Mängd (ton): 0,71 Kostnad totalt: 1078
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: