Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Holmsjön, 657012 142887 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-05-20 Stoppdatum 2016-05-20
Mängd (ton): 3,06 Kostnad totalt: 4644
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: