Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Sörgryten, 656777 143112 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-05-21 Stoppdatum 2016-05-21
Mängd (ton): 9,78 Kostnad totalt: 14858
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: