Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Sör-Gässlingen, 656630 142950 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-05-20 Stoppdatum 2016-05-20
Mängd (ton): 1,43 Kostnad totalt: 2170
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: