Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Älgsjön, 656023 142477 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-05-19 Stoppdatum 2016-05-19
Mängd (ton): 7,04 Kostnad totalt: 10684
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: