Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ljugaren, 659177 143612 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-05-22 Stoppdatum 2016-05-22
Mängd (ton): 2,96 Kostnad totalt: 5662
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: