Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Paddtjärn, 660226 142612 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-05-22 Stoppdatum 2016-05-22
Mängd (ton): 2,14 Kostnad totalt: 4096
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: