Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Galtjärnarna, 660328 142884 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-05-22 Stoppdatum 2016-05-22
Mängd (ton): 7,75 Kostnad totalt: 14833
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: