Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Övartj12, 1883Övartj12vm Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-05-22 Stoppdatum 2016-05-22
Mängd (ton): 1,43 Kostnad totalt: 2802
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: