Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Östersjön, 664532 142225 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-05-24 Stoppdatum 2016-05-24
Mängd (ton): 6,43 Kostnad totalt: 9848
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: