Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Mörttjärn, 665034 143383 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-05-24 Stoppdatum 2016-05-24
Mängd (ton): 2,14 Kostnad totalt: 3278
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: