Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Smalsjön, 665113 143010 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-05-24 Stoppdatum 2016-05-24
Mängd (ton): 5,61 Kostnad totalt: 8592
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: