Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Skiren, 653398 143396 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-05-17 Stoppdatum 2016-05-17
Mängd (ton): 2,54 Kostnad totalt: 3907
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: