Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kolken, 653510 143613 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-05-17 Stoppdatum 2016-05-17
Mängd (ton): 0,82 Kostnad totalt: 1256
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: