Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lången6, 1860Lången6vm Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-05-18 Stoppdatum 2016-05-18
Mängd (ton): 2,96 Kostnad totalt: 4652
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: