Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Mögsjön, 656953 143518 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-05-20 Stoppdatum 2016-05-20
Mängd (ton): 3,37 Kostnad totalt: 5104
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: