Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Orobäcken1, 1885aspen01vm Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-05-23 Stoppdatum 2016-05-23
Mängd (ton): 6,12 Kostnad totalt: 9810
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: