Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lilla Stensjön, 659273 145373 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-05-21 Stoppdatum 2016-05-21
Mängd (ton): 5,61 Kostnad totalt: 8586
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: