Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bocksbosjön, 658787 145168 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-05-21 Stoppdatum 2016-05-21
Mängd (ton): 7,14 Kostnad totalt: 10928
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: