Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Blanksjön, 651010 142885 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-05-18 Stoppdatum 2016-05-18
Mängd (ton): 3,37 Kostnad totalt: 6454
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: