Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Långsjön, 658368 143765 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-05-21 Stoppdatum 2016-05-21
Mängd (ton): 21,42 Kostnad totalt: 32813
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: