Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Häsboån, V40_28 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-10-01 Stoppdatum 2006-10-01
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Okänd CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: