Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2401levar017vm , 2401levar017vm Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-23 Stoppdatum 2016-09-23
Mängd (ton): 4,78 Kostnad totalt: 10049
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: