Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2401rund015vm , 2401rund015vm Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-20 Stoppdatum 2016-09-20
Mängd (ton): 2,09 Kostnad totalt: 4396
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: