Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2401örab001vm , 2401örab001vm Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-22 Stoppdatum 2016-09-22
Mängd (ton): 15,93 Kostnad totalt: 33497
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: