Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2403stens043vm , 2403stens043vm Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-21 Stoppdatum 2016-09-21
Mängd (ton): 3,08 Kostnad totalt: 6388
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: