Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2409tryss015vm , 2409tryss015vm Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-10-03 Stoppdatum 2016-10-03
Mängd (ton): 8,06 Kostnad totalt: 17756
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: