Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2425fjällå123vm , 2425fjällå123vm Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-16 Stoppdatum 2016-09-16
Mängd (ton): 1,99 Kostnad totalt: 5268
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: