Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2462loftb017vm , 2462loftb017vm Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-15 Stoppdatum 2016-09-15
Mängd (ton): 0,99 Kostnad totalt: 2523
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: