Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2463kullmy087vm , 2463kullmy087vm Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-17 Stoppdatum 2016-09-17
Mängd (ton): 3,18 Kostnad totalt: 7203
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: