Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480brännb037vm , 2480brännb037vm Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-27 Stoppdatum 2016-09-27
Mängd (ton): 3,98 Kostnad totalt: 8410
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: