Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480brännb055vm , 2480brännb055vm Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-28 Stoppdatum 2016-09-28
Mängd (ton): 2,09 Kostnad totalt: 4415
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: