Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480gravån066vm , 2480gravån066vm Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-28 Stoppdatum 2016-09-28
Mängd (ton): 3,98 Kostnad totalt: 8410
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: