Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480gravån075vm , 2480gravån075vm Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-29 Stoppdatum 2016-09-29
Mängd (ton): 15,23 Kostnad totalt: 32169
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: