Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480idebä002vm , 2480idebä002vm Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-23 Stoppdatum 2016-09-23
Mängd (ton): 0,99 Kostnad totalt: 2102
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: