Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480idebä014vm , 2480idebä014vm Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-24 Stoppdatum 2016-09-24
Mängd (ton): 1,99 Kostnad totalt: 4205
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: