Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480klappm075vm , 2480klappm075vm Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-26 Stoppdatum 2016-09-26
Mängd (ton): 7,96 Kostnad totalt: 16820
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: