Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2482malb010vm , 2482malb010vm Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-10-04 Stoppdatum 2016-10-04
Mängd (ton): 3,98 Kostnad totalt: 9127
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: