Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2482tvär006vm , 2482tvär006vm Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-10-05 Stoppdatum 2016-10-05
Mängd (ton): 1,00 Kostnad totalt: 2281
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: