Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILL-BJURVATTNET , 708873-165460 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-18 Stoppdatum 2016-09-18
Mängd (ton): 1,59 Kostnad totalt: 2599
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 53,0
Kalkursprung: Kullsberg Metod: Flyg
Kommentar: