Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNG-VISKASJÖN , 710331-164152 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-17 Stoppdatum 2016-09-17
Mängd (ton): 5,41 Kostnad totalt: 8838
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 53,0
Kalkursprung: Kullsberg Metod: Flyg
Kommentar: