Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STOR-TÄLLVATTNET , 710798-165327 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-19 Stoppdatum 2016-09-19
Mängd (ton): 4,76 Kostnad totalt: 7798
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 53,0
Kalkursprung: Kullsberg Metod: Flyg
Kommentar: