Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNGTRÄSKET , 716407-170600 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-18 Stoppdatum 2016-08-18
Mängd (ton): 10,00 Kostnad totalt: 12954
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 53,0
Kalkursprung: Kullsberg Metod: Båt
Kommentar: